• ۰
   

  تعداد استارتاپ‌های
  ارزیابی شده در ایران

 • ۰
   

  تعداد شغل‌های مستقیم
  ایجاد شده در پورتفولیو

 • ۰
   

  تعداد استارتاپ‌ها
  در پورتفولیوی رهنما

 • ۰
   

  سال شروع
  سرمایه‌گذاری در ایران