ارزش‌های رهنما ونچرز

رهنما ونچرز قبل از هر چیز به اراده آزاد بنیانگذاران استارتاپ‌ها معتقد است، و می‌داند برای گذر موفق از مسیرهای جدید، به نوآوری پیوسته، و هم‌افزایی شرکت‌های پورتفولیو با یکدیگر نیاز است. این مسیری است که رهنما ونچرز از گذشته شروع کرده، و با خِرَدورزی و دورنگری هر چه بیشتر ادامه دارد.

قصه‌هایی جسورانه

رهنما برای رشد سریع استارتاپ‌های تکنولوژی و نوآوری، روی افراد و تیم‌های جسور سرمایه‌گذاری می‌کند. در اکوسیستم رهنما، استقلال عمل برای شرکت‌ها فراهم است، و تیم‌ها برای خلق محصولات و خدمات جدید، همه عضو یک مجموعه هستند.