درباره کسب و کار

سامانه‌ی رأی‌گیری آنلاین رمزنگاشتی است که با أخذ رأی مخفی و شمارش صحیح و دقیق آراء، گامی نو در جهت هرچه امن‌تر و صحیح‌تر برگزار شدن رأی‌گیری و تأمین رضایت خاطر رأی‌دهندگان از فرآیند رأی‌گیری برداشته است.

سامانه رأی‌گیری الکترونیکی انار، یک سامانه رای‌گیری آنلاین رمزنگاشتی است که با شعار «فقط به خودتان اعتماد کنید»، تضمین می‌کند رای به صورت مخفی أخذ و فرآیند رای‌گیری به صورت صحیح انجام می‌شود. این سامانه، با أخذ رای مخفی و شمارش صحیح و دقیق آراء، گامی نو در جهت هرچه امن‌تر و صحیح‌تر برگزار شدن رای‌گیری و تأمین رضایت خاطر رای‌دهندگان از فرآیند رای‌گیری برداشته است. همچنین سامانه رای‌گیری الکترونیکی انار با ایجاد بستری جهت رای دهی هم از راه دور و هم در محل، امکان بیشترین درصد مشارکت رای‌دهندگان را فراهم کرده است. برگزاری انواع مختلف رأی‌گیری، انتخابات و نظرسنجی به صورت آنلاین یا آفلاین با این سامانه امکانپذیر است.