درباره کسب و کار

استودیوی بازی‌سازی آناشید برپایه خلاقیت، همکاری و تخصص شکل گرفته است. تیم آناشید باور دارند زمانیکه برای افراد با استعداد فضای مناسبی فراهم کنید تا بتوانند بدون ترس از شکست فعالیت کنند حتما اتفاقات شگفت‌انگیزی رخ خواهد داد