درباره کسب و کار

آرتیکولیت ارائه‌‌دهنده مشاوره مدیریتی با محوریت برندپردازی با تمرکز ویژه روی دو حوزه تعریف و تبیین مبانی راهبری (استراتژی) و توسعه هویت دیداری و کلامی (دیزاین) برندها است.