درباره کسب و کار

آسان بار، بزرگترین پلتفرم حمل و نقل بار در کشور است که رانندگان حمل بار بین شهری در سراسر کشور را به شرکت‌های حمل و نقل باری متصل می کند. شرکت‌های باربری درخواست جابه‌جایی بار خود را در آسان‌بار ثبت می‌کنند و این درخواست به طور هوشمند به رانندگان واجد شرایط حاضر در این پلتفرم ارسال می‌شود و در نهایت با توافق هر دو طرف، این دو نوع کاربر به یکدیگر متصل می‌شود. شرکت‌های حمل‌ونقل می‌توانند در تمام مدت وضعیت بار خود را تا رسیدن به مقصد پیگیری کنند و از دریافت موفق بار اطمینان حاصل کنند. خدمات آسان‌بار فقط محدود به این موارد نمی‌شود و امکانات کاربردی بسیاری را در اختیار رانندگان قرار می‌دهد.