درباره کسب و کار

اولین شتابدهنده ایران با بیش از 50 استارتاپ در پورتفولیو خود

آواتک، اولین شتاب‌دهنده ایران است و همچنان در این صنعت در حال پیشروی است. استارتاپ‌های خروجی‌ موفق آواتک نظیر تسکولو، ریحون، فرانش، بوتیک، نوار و چندین استارتاپ موفق دیگر که در مجموع موفق به خلق بیش از ۳۰۰ شغل و جذب سرمایه چندین میلیارد تومانی شد‌ه‌اند و هزاران کاربر فعال دارند. آواتک در مهر ۱۳۹۳ شروع به کار کرد و در ابتدای راه هر سال دو دوره شتاب‌دهی ۶ ماهه را اجرا و در هر دوره ۲۰ تیم را شتاب‌دهی می‌کرد. آواتک با شبکه قوی از مربیان و آموزش‌های موثر، استارتاپ‌ها را به سمت موفق هرچه سریع‌تر سوق می‌دهد.

این شتاب‌دهنده برای تیم‌های استارتاپی ۲ نوع برنامه ویژه دارد: 

دوره شتاب‌دهی آواتک: دوره شتابدهی آواتک یک دوره ۴ ماهه است که در کنار مربیگری، آموزش و فضای کاری، استارتاپ‌ها به سرمایه نقدی ۲۵ میلیون تومانی نیز دسترسی خواهند داشت. در ازای این سرمایه و خدمات (بدون پرداخت هزینه) استارتاپ‌ها ۸ تا ۱۵درصد از سهام خود را به آواتک منتقل می‌کنند.

آواکمپآواکمپ یک برنامه ۲ ماهه برای استارتاپ‌هاست. طی این برنامه آواتک فضای کاری، مربیگری و آموزش برای استارتاپ‌ها فراهم می‌کند. این برنامه طوری طراحی شده است تا تیم‌های استارتاپی با کمک آن بتوانند مدل کسب و کار خود را اعتبار سنجی کنند، مشتریان خود را بهتر بشناسند، درک بهتری از بازار و استراتژی ورود به آن به دست آوردند.