درباره کسب و کار

طراحی و اجرای محصول نوچه؛ دستیار شخصی هوشمند که بر پایه‌ی هوش مصنوعی بنا شده و توانایی انجام کارهای مالی و پرداخت را هم دارد.

استارتاپ «بیست و چهار» در سال ۱۳۹۴ ساخته شد و در نهایت منجر به ساخت دستیار شخصی هوشمند بر پایه هوش مصنوعی شد. این محصول «نوچه» نام دارد و توانایی انجام کارهای مالی و پرداخت را نیز دارد.