درباره کسب و کار

آبی سفید پاتوق استارتاپ‌ها و فریلنسرهای اصفهانی است. فضای کار، شبکه‌سازی و آموزش تنها مواردی نیست که آبی سفید به کاربران خودش ارائه می‌کند. اتمسفر کاری درستی در این فضای کاری وجود دارد.

آبی سفید جامعه‌ای از افراد فعال را گرد هم می‌آورد. فضای کاری مناسب کارکردن، رویدادهای شبکه‌سازی و کارگاه‌های آموزشی از همه مهم تر ایجاد حس خوب کار کردن چیزی است که آنها به دنبال آن هستند. آنها بر این باورند که افراد مهم‌تر از تیم‌ها و استارتاپ‌ها هستند؛ تا زمانیکه با حس خوب کار نکنیم موفق نمی‌شویم. پس به دنبال آن هستند با اتصال فریلنسرها و استارتاپ ها و ایجاد حس خوب، همه با هم موفق شوند.