درباره کسب و کار

نوبان، سامانه آنلاین نوبت‌دهی‌ برای آسان کردن ارتباط میان سلامت‌یار و سلامت‌جو و کاستن از سختی‌ها و سرگردانی‌های رایج در این زمینه است.

از یک سو سلامت‌یار (پزشکان و مراکز درمانی) می‌توانند در سامانه نوبان عضو شده و پنل شخصی خود را دریافت کنند و از طریق این پنل اطلاعات مربوط به مطب و مرکز درمانی خود را وارد و مدیریت کنند؛ در سوی دیگر بیماران و سلامت‌جوها (بیماران یا مراجعین) که قصد رزرو نوبت دارند می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت یا اپلیکیشن نوبان، از پزشک مورد نظر خود نوبت رزرو کنند و بعد از پرداخت مبلغ ویزیت، کدرهگیری را دریافت و در روز مراجعه در مطب حضور یابند.

تیم نوبان در تلاش هستند این امید و اطمینان را به سلامت‌جویان بدهند که در زمان بروز ناخوشی‌ها تنها نیستند؛ و آنها مراقب و پشتیبان‌شان هستند.‌‌ و در گام بعدی، مشتاقیم تا نگاه سلامت‌جویان را از «درمان» به سمت حفظ و «مراقبت» پایدار از سلامتی معطوف کنند و در این مسیر با آن‌ها همراه شوند.

به همین خاطر، «سلامت‌یاران» در نوبان، نه تنها متخصصان جامعه پزشکی کشور، که تمام زیرشاخه‌های حوزه سلامت و خدمات مربوط به آن را در برمی‌گیرند و همراه آنها در مسیر حفظ سلامتی هستند.

نوبان، دریچه‌ای نو رو به دنیای شاداب و زیبای سلامتی‌ است؛ و حرف‌های تازه برای گفتن دارد.