درباره کسب و کار

آدران شرکتی است نرم‌افزاری که تاکنون چندین محصول موفق مانند فوتبالی و نزدیکا را به بازار عرضه کرده است.