درباره کسب و کار

سلامت الکترونیک از زیرساخت نسخه الکترونیک و بستر گردش اطلاعات تا ترویج خودمراقبتی در نقطه شروع سلامت در خانواده

مداریو بزرگترین راه‌کار درمانی مبتنی بر رایانش ابری در کشور است و هدف آن ایجاد ارزش برای درمانگران و به وجود آوردن پل ارتباطی بین زنجیره و چرخه درمان از مطب تا مراکز پاراکیلینکی و نهایتا مخاطبین و بیماران است.

مداریو برنده عنوان ابداع برتر برای کنترل و درمان مداریو به عنوان ابداع برتر شبکه تحقیقات دیابت کشور در خصوص کنترل و درمان دیابت در سال ۱۳۹۵ برگزیده شده در سال ۱۳۹۳ کار خود را شروع کرده است.

مداریو از سوی معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری به عنوان یک محصول دانش‌بنیان شناخته شده و مورد حمایت معنوی قرار گرفته است.

مداریو برای طی نمودن دوره بلوغ و رسیدن به شرایط کنونی، افتخار میزبانی از ۳۰۰۰ درمانگر و همکاری و همراهی نزدیک با انجمن‌های پزشکی، درمانی و سازمان‌های متعددی از جمله انجمن و شبکه غدد، انجمن علمی مامایی، انجمن بیماری‌های خاص و طرح یک هزار و صد مطب دیابتی داشته است.

شرکت پدیدار، مالک محصول مداریو است.