درباره کسب و کار

پزشک خوب یک سرویس معرفی خدمات درمانی آنلاین است. در سایت پزشک خوب کاربران قادر هستند زمان‌های خالی پزشکان جهت وقت‌دهی را جست‌وجو کرده و رزرو کنید.