درباره کسب و کار

پزشک خوب یک سرویس معرفی خدمات درمانی آنلاین و مشاوره آنلاین با پزشکان است. در سایت پزشک خوب کاربران قادر هستند زمان‌های خالی پزشکان جهت وقت‌دهی را جست‌وجو کرده و رزرو کنید. هم اکنون تعداد پزشک های فعال در پزشک خوب، بیش از ۴۰ هزار نفر است.