درباره کسب و کار

سنجش مهارت برنامه‌نویسان با هدف کمک به شرکت‌های حوزه‌ی آی‌تی در جذب نیروی فنی و برنامه‌نویسی

کوئرا یک تیم پرانگیزه و باتلاش از دانشگاه صنعتی شریف است که به دنبال اجرای ایده‌های منحصربفرد در داخل کشور است. کوئرا از تابستان ۹۴ کاری جدی را تنها با یک تیم ۳ نفره، در شتاب‌دهنده شریف شروع کرد، و سعی دارد نیاز برنامه‌نویسان، دانشگاه‌ها، مدارس و شرکت‌ها را در زمینه برنامه‌نویسی و دنیای نرم‌افزار در اختیار آن‌ها قرار دهد.