درباره کسب و کار

پوشه بزرگ‌ترین و پرنصب‌ترین سرویس ارسال Push Notification ایرانیست که تاکنون ۱۰۰ هزار اپلیکیشن ایرانی در آن ثبت‌نام کرده‌اند و SDK آن بیش از ۶۷۰ میلیون نصب داشته است.