سنجه‌های کلیدی عملکرد (KPI) چیست؟

ذینفعان یک کسب‌وکار باید ابزاری عینی برای سنجش میزان موفقیت عملکرد آن کسب‌وکار داشته باشند. دلیل اصلی تعریف KPIها، ارائه این ابزار به مدیران، کارکنان، سهام‌داران و حتی مشتریان است. نتایج این سنجش به مدیران و کارکنان کسب‌وکار کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری را در تمامی سطوح عملیاتی تا راهبردی بگیرند. به ذینفعان شرکت این امکان را می‌دهد که عملکرد فردی، تیمی، واحدهای داخلی و کل سازمان را با یک ابزار قابل قبول برای همه، مشترک و صریح ارزیابی کنند. در نهایت KPIها تنها ابزاری مبتنی بر داده هستند و آنچه اهمیت دارد این است که نحوه کار صحیح این ابزار را یاد گرفته و به درستی از آن برای بهبود فرایند رشد و بهینه‌سازی عملکرد سازمان استفاده کنیم.

ادامه مقاله